duminică, aprilie 20, 2014

Meniul at e. de Paşte / at e. Easter's Menu


Sfintele sărbători ale Paştilor îmi aduc o stare de bine, de înălţare sufletească, de pace şi iubire. Slujba din noaptea Învierii, lumina, cântările... toate acestea sunt pe primul loc. Dar nu se putea ca eu, ca o împătimită de dulciuri (şi pregătit şi mâncat), să nu pregătesc ceva bun. Întotdeauna am avut puţin timp la dispoziţie pentru a pregăti dulciurile de Paşte şi nici anul acesta nu a fost diferit: nopţi nedormite, muncit până în ultimul moment, oboseală, lacrimi şi nervi (ultimele două din pricina firii mele perfecţioniste şi a oboselii). Cu toate acestea, mereu parcă mă salvează o fărâmă de speranţă ce se încăpăţânează să nu mă părăsească. Am avut de-a lungul anilor şi eşecuri, mai mari sau mai mici, dar în cele din urmă am învăţat din ele şi anul următor a fost mai bine. Iată ce am pregătit anul acesta:
  • Pască cubrânză dulce (aici am avut o mică lacună, dar rezultatul a fost mai mult decât ok... mai ales comparându-l cu eşecul maaare de anul trecut)
  • Folar de Olhão (un “cozonac” portughez, specific regiunii Algarve) – pentru că anul acesta Paştele Catolic a coincis ca dată cu Paştele Ortodox, dar şi pentru că rămăsesem “datoare” cu un dulce portughez de sărbătoare, căci de Crăciun nu am mai avut timp
  • Tsoureki (o pâinică dulce grecească) – pentru că acum 8 ani am fost în Grecia înainte de Paşte, iar acum 5 ani am participat la slujba de Înviere a comunităţii greceşti din Florenţa, una din cele mai frumoase slujbe la care am fost vreodată... şi, v-am mai spus-o, iubesc Grecia
  • Tort Himalaya – un tort inventat de mine, inspirat de o ciocolată cu un mix incredibil de arome; foarte dulce, deci recomandat în porţii mici, dar buuun şi frumos (însă câtă muncă a cerut... vă povestesc în postarea specială)

Cam atât, dar urmează alte dulciuri minunate, pentru că se apropie o zi deosebită. O să revin cu amănunte! Până atunci, menţin suspansul.

Iar în încheiere, vă urez, celor care sărbătoriţi Paştele (indiferent de confesiune), să aveţi sărbători luminate, aducătoare de pace şi fericire: Hristos a înviat!
Şi pentru că tot v-am vorbit de Grecia, vă las cu imnul Învierii în limba greacă: Christos Anesti!******************************************************************************************************

Easter brings into my life a good feeling, of uplift, peace and love. The mass at night, the light, the canticles... all these are first. But it wouldn’t have been possible for me, a sweets addict (as making and eating), not to prepare anything sweet. I always had little time to make the Easter desserts and this year wasn’t different: sleepless nights, working until the last minute, tiredness, tears and nerves (last two because of mu perfectionist nature and the tiredness). In spite of all these, there is always something that “saves” me, a whit of hope that wilfully persists in not leaving me. Over the years I had failures, bigger or smaller, but in the end I learned from them and the next year was better. This is what I made this year:
  • Pasca with dry curd cottage cheese (here I had a blank, but the result was far better than expected… especially compared with my large failure of last year)
  • Folar de Olhão (a Portuguese brioche, traditional in the region of Algarve) – because this year the Catholic Easter was in the same day with the Orthodox Easter, but also because I “owed” myself and you with a Portuguese festive dessert, as I hadn’t had time on Christmas to make one
  • Tsoureki (a sweet Greek bread) – because 8 years ago I was in Greece just before Easter and 5 years ago I went to the Easter mass at the Greek Church in Florence, one of the most beautiful masses I ever witnessed… and, as I told you before, I just love Greece
  • Himalaya Cake – a cake that I invented, inspired by a chocolate with an incredible mix of flavors; very sweet, so recommended in small slices, but tasty and beautiful (oh, but how much I worked for it… I’ll tell you in the post I will about it)

That’s about it, but there are next on the list other wonderful desserts, as a special day is very near. I will come back with details! Until then, let’s keep the suspense.

And in closing, I wish you all, those who celebrate Easter (no matter your confession), to have enlightened holidays, with peace and happiness: Christ has risen!
And because I keep talking about Greece, I will leave you now with the Resurrection hymn in Greek: Christos Anesti!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu